RackNerd offers

Racknerd $14.88/year new KVM VPS 1.2GB RAM, 2TB bandwidth

Racknerd $14.88/year new KVM VPS 1.2GB RAM, 2TB bandwidth.

1.2 GB KVM VPS

 • 1x vCPU Core
 • 18 GB Pure SSD Storage
 • 1.2 GB RAM
 • 2000GB Monthly Bandwidth
 • 1Gbps Public Network Port
 • Full Root Admin Access
 • 1 Dedicated IPv4 Address
 • KVM / SolusVM
 • Available in Multiple Locations
 • $14.88/YEAR!

2.5 GB KVM VPS

 • 2x vCPU Cores
 • 40 GB Pure SSD Storage
 • 2.5 GB RAM
 • 3000GB Monthly Bandwidth
 • 1Gbps Public Network Port
 • Full Root Admin Access
 • 1 Dedicated IPv4 Address
 • KVM / SolusVM
 • Available in Multiple Locations
 • $25.88/YEAR!

3.5 GB KVM VPS

 • 2x vCPU Cores
 • 60 GB Pure SSD Storage
 • 3.5 GB RAM
 • 6000GB Monthly Bandwidth
 • 1Gbps Public Network Port
 • Full Root Admin Access
 • 1 Dedicated IPv4 Address
 • KVM / SolusVM
 • Available in Multiple Locations
 • $35.88/YEAR!

KVM VPS Host Node Specifications:

 • Dual Intel Xeon E5-2680 V2’s or higher
 • 256 GB RAM
 • 8x 2 TB Samsung 860 PRO SSD’s
 • LSI Hardware RAID10 w/ CVM
 • Dual 1Gbps Uplinks
Network Info / Test IPs:

Dallas – http://lg-dal.racknerd.com/
San Jose – http://lg-sj.racknerd.com/
Chicago – http://lg-chi.racknerd.com/
Atlanta – https://lg-atl.racknerd.com/
New York – http://lg-ny.racknerd.com/
Ashburn – http://lg-ash.racknerd.com/

Racknerd accepts PayPal, Credit Cards, Alipay, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, USDT, UnionPay, iDEAL, India NetBanking, India UPI, and Boleto as payment methods.

RackNerd offers

RackNerd – Nhận VPS KVM 1,5 GB RAM với giá $15,78 / Năm và hơn thế nữa!

Racknerd vừa mới tung ra them nhiều khuyến mãi mới cho KVM VPS nhiều location giá chỉ bắt đầu 15,78 đô la Mỹ thanh toán theo một năm.
Sau đây là các KVM VPS mới vừa tung ra khuyến mãi của Racknerd:

1.5 GB KVM VPS
1x vCPU Core
25 GB Pure SSD Storage
1.5 GB RAM
3000GB Monthly Bandwidth
1Gbps Public Network Port
Full Root Admin Access
1 Dedicated IPv4 Address
KVM / SolusVM
Available in Multiple Locations
$15.78/YEAR!
Đặt hàng ngay tại đây: Link: https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1240&a=add&pid=663

3 GB KVM VPS
2x vCPU Cores
45 GB Pure SSD Storage
3 GB RAM
5000GB Monthly Bandwidth
1Gbps Public Network Port
Full Root Admin Access
1 Dedicated IPv4 Address
KVM / SolusVM
Available in Multiple Locations
$31.88/YEAR!
Đặt hàng ngay tại đây: Link: https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1240&a=add&pid=664

4 GB KVM VPS
2x vCPU Cores
80 GB Pure SSD Storage
4 GB RAM
6000GB Monthly Bandwidth
1Gbps Public Network Port
Full Root Admin Access
1 Dedicated IPv4 Address
KVM / SolusVM
Available in Multiple Locations
$51.88/YEAR!
Đặt hàng ngay tại đây: Link: https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1240&a=add&pid=665

Network Info / Test IPs:

Dallas – http://lg-dal.racknerd.com/

San Jose – http://lg-sj.racknerd.com/

Chicago – http://lg-chi.racknerd.com/

Seattle – http://lg-sea.racknerd.com/

KVM VPS Host Node Specifications:

Dual Intel Xeon E5-2680 V2’s or higher
256 GB RAM
8x 2 TB Samsung 860 PRO SSD’s
LSI Hardware RAID10 w/ CVM
Dual 1Gbps Uplinks