HostUS – High Performance Ryzen KVM VPS – in Los Angeles, Dallas, Singapore!

Network Looking Glass:

Los Angeles https://la-lg.hostus.us/

Dallas https://dal-lg.hostus.us/

Singapore https://sgp-lg.hostus.us/

512MB RAM:

LA / Dallas – $2.5/month or $20/year – Order Here

Singapore – $2.8/month or $24/year – Order Here

 512MB RAM
 1 CPU Core (Ryzen 3900X)
 15GB NVMe Disk Space
 1Gbps Port
 500GB transfer in Singapore 🇸🇬
 1TB transfer in LA / Dallas 🇺🇸
 KVM / Breeze Control Panel

1GB RAM: $3/month paid annually ($36/year) or $4/month

LA / DallasOrder Here

SingaporeOrder Here

 1GB RAM
 1 CPU Core (Ryzen 3900X)
 25GB NVMe Disk Space
 1Gbps Port
 750GB transfer in Singapore 🇸🇬
 1TB transfer in LA / Dallas 🇺🇸
 KVM / Breeze Control Panel

2GB RAM: $5/month paid annually ($60/year) or $7/month

LA / DallasOrder Here

SingaporeOrder Here

 2GB RAM
 1 CPU Core (Ryzen 3900X)
 40GB NVMe Disk Space
 1Gbps Port
 1TB transfer in Singapore 🇸🇬
 2TB transfer in LA / Dallas 🇺🇸
 KVM / Breeze Control Panel

3GB RAM: $7/month paid annually ($84/year)

LA / DallasOrder Here

SingaporeOrder Here

 3GB RAM
 2 CPU Cores (Ryzen 3900X)
 70GB NVMe Disk Space
 1Gbps Port
 2TB transfer in Singapore 🇸🇬
 4TB transfer in LA / Dallas 🇺🇸
 KVM / Breeze Control Panel

Available Addons

HostUS partners with DirectAdmin, WHMCS and cPanel. We offer discounted licenses as part of our VPS hosting offerings.

 DirectAdmin: $7/month
 cPanel/WHM: From $15/month
 WHMCS Starter: $9/month
 WHMCS Plus: $12/month
 CloudLinux License: From $11/month
 KernelCare License: $2.85/month
 ---
 Additional IPv4 address: $1.50/month
 Additional IPv6 address: Free on request

Chia sẻ Coupon giảm giá 15% HostUS KVM Và 20% OpenVZ để mua các gói VPS Hosting

Hiện tại HostUS server Singapore đã có các gói VPS KVM và OpenVZ, do đó bạn có thể đặt hàng các gói này với mức giá cực kỳ ưu đãi kèm theo phiếu giảm giá dưới đây:

Coupon giảm giá 15% HostUS KVM VPS Singapore

*Mã coupon này chỉ có giá trị sử dụng đối với VPS KVM mà thôi.

Coupon giảm giá 20% HostUS OpenVZ VPS Singapore

*Mã coupon này chỉ có giá trị sử dụng đối với OpenVZ mà thôi

Sau đây sẽ là vài gói VPS khuyến mãi cho bạn có thể mua dùng.

HostUS OpenVZ Location: Singapore, Hong Kong, Sydney (Châu Á)

Đây là cái gói VPS OpenVZ Khuyến mãi có các location máy chủ ở các nước: Singapore, Hong Kong, Úc(Sydney)

– 256MB RAM
– 256MB vSwap
– 1 vCPU Core (Fair Use)
– 10GB SSD Space
– 500GB transfer
– 1Gbps uplink
– 1x IPv4
– 4x IPv6
– OpenVZ / Breeze Panel
– $2.95/month
– $25/năm~580 nghìn đồng
Đặt Hàng Tại Đây

– 768MB RAM
– 768MB vSwap
– 2 vCPU Cores (Fair Use)
– 20GB SSD Space
– 2000GB transfer
– 1Gbps uplink
– 1x IPv4
– 4x IPv6
– OpenVZ / Breeze Panel
– $5.65/tháng
$48/năm~1.112.640 nghìn đồng(1triệu 112 nghìn đồng)
Đặt Hàng Tại Đây

HostUS OpenVZ Location: US/UK(Mỹ/ Vương quốc Anh)

Đây là cái gói VPS OpenVZ Khuyến mãi có các location máy chủ ở các nước: Mỹ/ Vương quốc Anh.

– 6GB RAM
– 6GB vSwap
– 4 vCPU Cores (Fair Use)
– 150GB Disk Space
– 5TB transfer
– 1Gbps uplink
– 1x IPv4
– 6x IPv6
– OpenVZ / Breeze Panel
– $18/quarter(3 tháng) ~417 nghìn đồng.
Đặt Hàng Tại Đây

– 768MB RAM
– 768MB vSwap
– 1 vCPU Core (Fair Use)
– 20GB Disk Space
– 2TB transfer
– 1Gbps uplink
– 1x IPv4
– 4x IPv6
– OpenVZ / Breeze Panel
$16/năm ~371 nghìn đồng
Đặt Hàng Tại Đây

Sau đây là vài gói KVM VPS location máy chủ tại Singapore:

Gói KVM-0.5 chỉ từ $45/năm – SSD KVM VPS

 • 512MB RAM
 • 25GB SSD Disk Space
 • 1 vCPU Core (Fair Share)
 • 750GB Bandwidth
 • 1Gbps port
 • 1x IPv4 address
 • 1x IPv6 address
 • KVM / Breeze Control Panel
 • Đặt Hàng Tại Đây

Gói KVM-1 chỉ từ $69.95/năm – SSD KVM VPS

 • 1GB RAM
 • 40GB SSD Disk Space
 • 2 vCPU Cores (Fair Share)
 • 1TB Bandwidth
 • 1Gbps port
 • 1x IPv4 address
 • 1x IPv6 address
 • KVM / Breeze Control Panel
 • Đặt Hàng Tại đây

Gói KVM-2 chỉ từ $29.95/Quarterly(3 tháng) – SSD KVM VPS

 • 2GB RAM
 • 60GB SSD Disk Space
 • 2 vCPU Cores (Fair Share)
 • 2TB Bandwidth
 • 1Gbps port
 • 1x IPv4 address
 • 1x IPv6 address
 • KVM / Breeze Control Panel
 • Đặt Hàng Tại Đây

Gói KVM-3 Chỉ từ $43.95/Quarterly(3 tháng) – SSD KVM VPS

 • 3GB RAM
 • 75GB SSD Disk Space
 • 3 vCPU Cores (Fair Share)
 • 3TB Bandwidth
 • 1Gbps port
 • 1x IPv4 address
 • 1x IPv6 address
 • KVM / Breeze Control Panel
 • Đặt Hàng Tại Đây

Thông tin mạng HostUS Network Information:

BGP Information: AS7489

SGP01 – Singapore
Test IPv4: 210.16.120.5
Test IPv6: 2403:5680::1:8888
Test file: http://sgp-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://sgp-lg.hostus.us/

HKG01 – Hong Kong SAR, China
Test IPv4: 45.124.64.3
Test IPv6: 2402:9e80:0:1000::1:918b
Test file: http://hk-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://hk-lg.hostus.us/

SYD01 – Sydney, NSW, Australia
Test IPv4: 27.100.36.5
Test IPv6: 2402:9e80:1::1:a4a4
Test file: http://syd-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://syd-lg.hostus.us/

ATL01 – Atlanta, GA, USA
Test IPv4: 162.245.216.243
Test IPv6: 2602:ffc5::a4fe:d5f9
Test file: http://atl-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://atl-lg.hostus.us/

DAL01 – Dallas, TX, USA
Test IPv4: 104.128.239.2
Test IPv6: 2602:ffc5:1f::14fd:d790
Test file: http://dal-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://dal-lg.hostus.us/

DAL02 – Dallas, TX, USA
Test IPv4: 45.58.55.2
Test IPv6: 2602:ffc5:30::1:bc16
Test file: http://dal02-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://dal02-lg.hostus.us/

LAX01 – Los Angeles, CA, USA
Test IPv4: 216.189.149.3
Test IPv6: 2602:ffc5:20::1:e257
Test file: http://la-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://la-lg.hostus.us/

WDC01 – Washington D.C., USA (Herndon, VA)
Test IPv4: 216.189.157.2
Test IPv6: 2602:ffc5:40::1:ec35
Test file: http://wdc-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://wdc-lg.hostus.us/

LON01 – London, United Kingdom
Test IPv4: 185.122.56.3
Test IPv6: 2a06:8ec0:3::1:749f
Test file: http://lon-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://lon-lg.hostus.us/

Xem thêm ở đây: https://hostus.us/network.html

HostUs hiện tại chấp nhận rất nhiều phương thức thanh toán: Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ, PayPal, tiền điện tử (BTC, BCH, ETH, etc.), và Alipay.

HostUS OpenVZ/Breeze Panel Location Singapore chỉ từ $25/năm

Bây giờ bạn có thể đặt hàng OpenVZ VPS hosting Location Singapore chỉ từ $16/năm. $25 đô la mỹ chỉ rơi vào khoảng 580 nghìn đồng cho một năm sử dụng OpenVZ VPS hosting. Với giá cả này thì nó tương đối rẻ và bạn có thể sử dụng nó cho các mục đích sử dụng cơ bản. Dưới đây là thông tin một số gói OpenVZ VPS hosting cơ bản và giá cả tương đối hợp lý phù hợp túi tiền cũng như chất lượng cả nó.

Hãy dùng phiếu giảm giá VPS15OFF để được giảm giá khi đặt hàng gói KVM VPS hosting.

Và Hãy dùng phiếu giảm giá TOPPROVIDER để được giảm giá khi đặt hàng gói OpenVZ VPS hosting.

HostUS OpenVZ Location: Singapore, Hong Kong, Sydney (Châu Á)

– 256MB RAM
– 256MB vSwap
– 1 vCPU Core (Fair Use)
– 10GB SSD Space
– 500GB transfer
– 1Gbps uplink
– 1x IPv4
– 4x IPv6
– OpenVZ / Breeze Panel
– $2.95/month
– $25/năm~580 nghìn đồng
Order link

– 768MB RAM
– 768MB vSwap
– 2 vCPU Cores (Fair Use)
– 20GB SSD Space
– 2000GB transfer
– 1Gbps uplink
– 1x IPv4
– 4x IPv6
– OpenVZ / Breeze Panel
– $5.65/tháng
$48/năm~1.112.640 nghìn đồng(1triệu 112 nghìn đồng)
Order link

HostUS OpenVZ Location: US/UK(Mỹ/ Vương quốc Anh)

– 6GB RAM
– 6GB vSwap
– 4 vCPU Cores (Fair Use)
– 150GB Disk Space
– 5TB transfer
– 1Gbps uplink
– 1x IPv4
– 6x IPv6
– OpenVZ / Breeze Panel
– $18/quarter(3 tháng) ~417 nghìn đồng.
Order link

– 768MB RAM
– 768MB vSwap
– 1 vCPU Core (Fair Use)
– 20GB Disk Space
– 2TB transfer
– 1Gbps uplink
– 1x IPv4
– 4x IPv6
– OpenVZ / Breeze Panel
$16/năm ~371 nghìn đồng
Order link

Rất đáng tiếc là gói $16/năm là gói rẻ nhất nhưng không có location máy chủ tại Singapore.

Chú ý là các gói giá khuyến mãi ở trên có thể hết hàng bất kỳ lúc nào.

HostUs hiện tại chấp nhận rất nhiều phương thức thanh toán: Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ, PayPal, tiền điện tử (BTC, BCH, ETH, etc.), và Alipay.

Thông tin mạng HostUS:

BGP Information: AS7489

SGP01 – Singapore
Test IPv4: 210.16.120.5
Test IPv6: 2403:5680::1:8888
Test file: http://sgp-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://sgp-lg.hostus.us/

HKG01 – Hong Kong SAR, China
Test IPv4: 45.124.64.3
Test IPv6: 2402:9e80:0:1000::1:918b
Test file: http://hk-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://hk-lg.hostus.us/

SYD01 – Sydney, NSW, Australia
Test IPv4: 27.100.36.5
Test IPv6: 2402:9e80:1::1:a4a4
Test file: http://syd-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://syd-lg.hostus.us/

ATL01 – Atlanta, GA, USA
Test IPv4: 162.245.216.243
Test IPv6: 2602:ffc5::a4fe:d5f9
Test file: http://atl-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://atl-lg.hostus.us/

DAL01 – Dallas, TX, USA
Test IPv4: 104.128.239.2
Test IPv6: 2602:ffc5:1f::14fd:d790
Test file: http://dal-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://dal-lg.hostus.us/

DAL02 – Dallas, TX, USA
Test IPv4: 45.58.55.2
Test IPv6: 2602:ffc5:30::1:bc16
Test file: http://dal02-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://dal02-lg.hostus.us/

LAX01 – Los Angeles, CA, USA
Test IPv4: 216.189.149.3
Test IPv6: 2602:ffc5:20::1:e257
Test file: http://la-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://la-lg.hostus.us/

WDC01 – Washington D.C., USA (Herndon, VA)
Test IPv4: 216.189.157.2
Test IPv6: 2602:ffc5:40::1:ec35
Test file: http://wdc-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://wdc-lg.hostus.us/

LON01 – London, United Kingdom
Test IPv4: 185.122.56.3
Test IPv6: 2a06:8ec0:3::1:749f
Test file: http://lon-lg.hostus.us/100MB.test
Looking glass: http://lon-lg.hostus.us/

HostUS KVM Location Singapore chỉ từ $24/năm

Bây giờ bạn đã có thể đặt hàng HostUS KVM ở location Singapore với giá cả chỉ từ $24/ năm. Gói KVM VPS này có thể sẽ out of stock(hết hàng) sớm nên các bạn tranh thủ đặt hàng nhanh nhất có thể.

Hãy dùng phiếu giảm giá VPS15OFF để được giảm giá khi đặt hàng gói KVM VPS hosting.

Và Hãy dùng phiếu giảm giá TOPPROVIDER để được giảm giá khi đặt hàng gói OpenVZ VPS hosting.

Network information:

Gói 1 chỉ từ $24/năm – 512MB Singapore Ryzen KVM

 • 512MB RAM
 • 15GB NVMe Disk Space
 • 1 vCPU Core (Fair Share)
 • 500GB Bandwidth
 • 1Gbps port
 • 1x IPv4 address
 • 1x IPv6 address
 • KVM / Breeze Control Panel
 • Đặt hàng tại đây

Gói 2 chỉ từ $36/năm – 1GB Singapore Ryzen KVM

 • 1GB RAM
 • 25GB NVMe Disk Space
 • 1 vCPU Core (Fair Share)
 • 750GB Bandwidth
 • 1Gbps port
 • 1x IPv4 address
 • 1x IPv6 address
 • KVM / Breeze Control Panel
 • Đặt hàng tại đây

Gói 3 chỉ từ $60/năm- 2GB Singapore Ryzen KVM

 • 2GB RAM
 • 40GB NVMe Disk Space
 • 1 vCPU Core (Fair Share)
 • 1TB Bandwidth
 • 1Gbps port
 • 1x IPv4 address
 • 1x IPv6 address
 • KVM / Breeze Control Panel
 • Đặt hàng tại đây

Gói 4 chỉ từ $84/năm – 3GB Singapore Ryzen KVM

 • 3GB RAM
 • 70GB NVMe Disk Space
 • 2 vCPU Cores (Fair Share)
 • 2TB Bandwidth
 • 1Gbps port
 • 1x IPv4 address
 • 1x IPv6 address
 • KVM / Breeze Control Panel
 • Đặt hàng tại đây

Gói 5 chỉ từ $45/năm – SSD KVM VPS – KVM-0.5

 • 512MB RAM
 • 25GB SSD Disk Space
 • 1 vCPU Core (Fair Share)
 • 750GB Bandwidth
 • 1Gbps port
 • 1x IPv4 address
 • 1x IPv6 address
 • KVM / Breeze Control Panel
 • Đặt Hàng Tại Đây

Gói 6 chỉ từ $69.95năm – SSD KVM VPS – KVM-1

 • 1GB RAM
 • 40GB SSD Disk Space
 • 2 vCPU Cores (Fair Share)
 • 1TB Bandwidth
 • 1Gbps port
 • 1x IPv4 address
 • 1x IPv6 address
 • KVM / Breeze Control Panel
 • Đặt Hàng Tại đây

Gói 7 chỉ từ $29.95/Quarterly – SSD KVM VPS – KVM-2

 • 2GB RAM
 • 60GB SSD Disk Space
 • 2 vCPU Cores (Fair Share)
 • 2TB Bandwidth
 • 1Gbps port
 • 1x IPv4 address
 • 1x IPv6 address
 • KVM / Breeze Control Panel
 • Đặt Hàng Tại Đây

Gói 8 Chỉ từ $43.95/Quarterly – SSD KVM VPS – KVM-3

 • 3GB RAM
 • 75GB SSD Disk Space
 • 3 vCPU Cores (Fair Share)
 • 3TB Bandwidth
 • 1Gbps port
 • 1x IPv4 address
 • 1x IPv6 address
 • KVM / Breeze Control Panel
 • Đặt Hàng Tại Đây

HostUs chấp nhận các phương thức thanh toán sau: Credit / Debit Card, PayPal, tiền điện tử (BTC, BCH, ETH, etc.), và Alipay